Retourneren

Recht van retour en instructies

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en gedegen verpakking aan de ondernemer retourneren.
2. Werkwijze bij retournering:

Atelier for Hope wordt via email op de hoogte gesteld van de gewenste retour zending,  voorzien van de volgende informatie

  • oorspronkelijke bestelnummer
  • het bankrekeningnummer waar het aankoopbedrag kan worden teruggestort.

– Consument ontvangt een bevestigingsmail van Atelier for Hope.

– Na bevestigingsmail van zijde van Atelier for Hope draagt de consument zorg voor zorgvuldige verpakking van de retour zending.
Retourzending geschiedt aan onderstaand adres:

            Atelier for Hope
            Kervelveld 7
            7006TA Doetinchem.

Verzendkosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.

 – Atelier for Hope betaalt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de retourzending de  door consument betaalde aanschafwaarde van de producten terug op de door consument opgegeven bankrekening, mits de producten onbeschadigd werden retour ontvangen.